O nama

OPĆI PODACI

Naziv: Sportska udruga rekreativnog kuglanja Osijek, skraćeno: SURKOS, OIB:46844216721, MB:4273443, RNO broj:0283131, Reg.br.udruge:14004144, NKD:9319, Šifra sportske djelatnosti: 92600, Broj iz reg.sport.djelat.:ŠU-14-03-00713/14

IBAN: HR2624020061100713947, otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.


CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I DJELATNOSTI UDRUGE

  • Cilj i svrha osnivanja Udruge je promicanje, razvitak i unaprjeđenje sporta i zdravog života te organiziranje sportskih i rekreativnih manifestacija u Osječko-baranjskoj županiji i šire.
  • Područje djelovanja Udruge sukladno ciljevima je  sport * (*sportske udruge razvrstavaju se i prema vrsti sporta, sukladno nomenklaturi sportova). Sport djelovanja Udruge je Kuglanje, a sportska grana je Kuglanje classic.
  • Ciljane skupine Udruge s obzirom na članstvo i/ili korisnike prema kojima je udruga usmjerena su: građani – opća populacija, mladi – opća populacija, sportaši i umirovljenici.
  • Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su: sudjelovanje u sportskom natjecanju, sportska priprema, sportska rekreacija, organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi, upravljanje sportskim objektima, organiziranje i razvijanje sportskih udruga i sportskih djelatnosti i promocija sporta i zdravog načina življenja.